GEOGRAFIJA

 

Reka Dunav

priredila: Sanja Jović

 

Dunav u Bratislavi

Reka Dunav nastaje spajanjem reka Breg i Brigah koje se sa visova planine Švarcvald ulivaju jedna u drugu kod grada Donauešingena i dalje teku čineći reku Dunav (Donau na nemačkom). Rečica Breg izvire na 1.078 m nadmorske visine, a Brigah na 926 m.

Dunav u Budimpešti

Kako Dunav dalje teče, nadmorska visina njegovog korita opada, baš kao i nadmorske visine gradova kroz koje on protiče i na čijim obalama se nalaze - Linc, Beč, Bratislava, Budimpešta, Novi Sad, Beograd, Kladovo, Vidin i drugi.

Početak deltastog ušća Dunava u Crno more nalazi se kod mesta Izmailski Čatal. Ukupna dužina Dunava je 2783,4 km i on unosi u Crno more godišnje oko 206 hiljada kubnih kilometara vode, odnosno u proseku 6,5 hiljada kubnih metara vode u sekundi.

Proteže se od 49-og do 43-eg stepena severne geografske širine.

Po dužini toka, reka Dunav zauzima 34. mesto među najvećim rekama sveta.

 

Dunav se smatra najznačajnijom evropskom rekom, jer predstavlja njen najprometniji plovni put.

Prolazi kroz sve veće evropske države i predstavlja značajni izvor vode za većinu ovih zemalja.