GEOGRAFIJA

Najvlažniji kontinent - Južna Amerika

priredila : Sanja Jović

 

Količina vode koja u vidu kiše ili snega godišnje padne na Zemlju iznosi oko 570.000 kubnih kilometara, od čega nešto manje od jedne petine (manje od 120.000) padne na kopno. Najvlažniji kontinent je Južna Amerika - na teritoriju ovog kontinenta padne 1680 mm kiše i snega, a najsuvlja je Australija sa oko 450 mm kišnog taloga. Najvlažniji grad na svetu ipak se ne nalazi u Južnoj Americi, već u Aziji - na grad Čerapundži u planinama Butana godišnje se izlije 12 mm kišnog taloga.