GEOGRAFIJA

 

Naseljenost Zemlje

priredila: Sanja Jović

 

Naseljenost kopnenog dela planete Zemlje nije svuda jednaka. To svakako zavisi od geografskih uslova određenih područja - klime, prisustva biljnog i životinjskog sveta, reka i sl. Međutim, ovi prirodni uslovi nisu presudni za naseljenost određenog područja u savremeno doba. Danas je značajan faktor razvijenost (bogatstvo ili siromaštvo) države, kao i uslovi za život i rad i drugo. Najnaseljenije zemlje današnjice su Singapur sa 6587 stanovnika na kvadratnom kilometru i Bangladeš sa 5702. Slede Južna Koreja, Holandija, Indija, Japan i Izrael. Gustinu naseljenosti po kvadratnom kilometru koja je prosečna u svetskoj statistici imaju Italija i Švajcarska, a ispod prosečne - Kina, Poljska, Francuska, Španija i druge. Pri dnu ove statističke lestvice nalaze se zemlje sa najmanjom gustinom naseljenosti - Rusija sa 9, Kanada sa 3 i Australija sa samo 2 stanovnika po kvadratnom kilometru.