ZANIMLJIVOSTI

 

Geografija

Ušće

napisala: Katarina Rolović

 

Ušće je mesto gde se reka uliva u drugu reku, jezero ili more. Kada je ušće široko i levkasto naziva se estuar. Ako je zasuto peskom ili šljunkom, onda se reka deli u više delova. Takvo ušće se naziva delta.

Oblik ušća može biti različit: on zavisi, pre svega, od prirode same reke, od jačine plime i oseke itd. Nil, najveća reka u Africi, nanosi ogromne količine mulja i blata, pa ih taloži pri ušću, gradeći tako svoju deltu u Sredozemlju, iako tu skoro i nema plime i oseke

Reka Rona u Francuskoj nataložila je toliko zemlje na svom ušću da je nekadašnje morsko pristanište Eg-Mort sada grad usred ravnice.

Južnoamerička reka Amazon ima toliko vode da je i na stotinak kilometara od njenog ušća voda još slatka!

Na svom uviru u Crno more, Dunav stvara ogromnu deltu, prepunu ostrva.