Nauka


Šta se krije iza "E"?

priredila: Dragana Miličić

 

Štetni insekti, bakterije i plesni od davnina su pretili sigurnosti hrane. Zato je nešto trebalo preduzeti kako bi se namirnice zaštitile i kako bi im se poboljšao ukus.

Još su stari Rimljani upotrebljavali neka sumporna jedinjenja za dezinfekciju posuda u kojima se čuvalo vino, a med je korišćen kao konzervans.

U XIII i XIV veku Marko Polo je doneo sa istoka začine koji su poboljšali ukus, do tada, poprilično "bljutavih" jela.


Danas se umesto reči začin, ili dodatak, sve više koristi jedna reč stranog porekla – aditiv. Na pakovanjima namirnica za ishranu aditivi se najčešće označavaju trocifrenim brojevima, a ispred njih stoji oznaka E.
E označava da se radi o dodacima koji se primjenjuju u Evropi.


 

Iako su kuhinjska so, šećer, soda bikarbona, vanilija, sastavni sastojci svake kuhinje, retko se o njima razmišllja kao o aditivima.