Nauka


Čarls Darvin

priredila: Dragana Miličić - Cvetković

Daleke 1831. godine Darvin se ukrcao na istraživački brod „Bigl“ i tako je započelo jedno od najpoznatijih putovanja oko sveta. Tada je imao samo 22 godine.

Darvin je zapazio da na ostrvu Galapagos (koje pripada današnjoj državi Ekvador) postoje jedinstvene vrsta kornjača, američkog drozda i zeba. Na svakom od mnogobrojnih ostrva, vrste su se razlikovale po izgledu i načinu ishrane, a bile su i značajno drugačije od sličnih životinja sa kopna.

Ta opažanja naterala su Darvina da postavi pitanje:

Da li postoje rodbinske veze između različitih vrsta?