NAUKA

Dijamanti u industriji

priredila: Sanja Jović

 

Dijamanti su najčvršće poznate prirodne supstance. Oni se veoma često koriste u industriji za sečenje, obradu i poliranje drugih čvrstih supstanci i materijala. Dijamantima se ojačavaju žice kako bi se njima seklo najtvrđe kamenje i burgije kojima se obrađuju stene. Veoma često se koriste i kao sečiva hirurških skalpela, jer osim što su neprevaziđene čvrstine, ova sečiva uopšte ne korodiraju. Danas se većina industrijskih dijamanata proizvodi veštačkim putem.


Burgija ojačana dijamantima

 

Struktura dijamanta je specifična - svaki atom ugljenika vezan je za četiri druga atoma ugljenika veoma jakom vezom u čvrstu četvorostranu strukturu koju je praktično nemoguće razbiti. Upravo ovakva snažna mikrostruktura daje dijamantu izuzetnu čvrstinu.

Struktura molekula dijamanta