NAUKA

Gasovi

priredila : Sanja Jović

 

Gasovi, baš kao i čvrste i tečne supstance, predstavljaju jedan od oblika materije i sačinjeni su od atoma grupisanih u molekule. Molekuli gasova kreću se veoma slobodno, osciliraju oko svojih osa velikom brzinom i ispunjavaju veliki prostor. Magla i razni oblici isparenja takođe se mogu nazvati gasovima, mada se oni ponašaju nešto drugačije.

Jedan od oblika gasova u prirodi su gejziri - mlazevi vrelih gasova koji izbijaju iz zemlje kada se voda ispod Zemljine površine zagreva pod visokim pritiskom.


Gejzir u parku Jelouston, SAD