NAUKA

Jaje starije od kokoške

priredio: Dragan Musulin

 

Britanski filozof i naučnik Džon Brukfild, sa univerziteta u Notingemu, rešio je zagonetku koja je oduvek mučila čovečanstvo – da li je starije jaje ili kokoška.
Brukfild je zaključio da je starije jaje "jer se genetski materijal ne razvija tokom života živog organizma, pa je samim tim prva kokoška morala da nastane iz embriona unutar jajeta. Živi organizam unutar jajeta morao je da ima isti DNK kao i kokoška u nastanku."
Džon Brukfild je specijalista za evolutivnu genetiku. "Bez ikakve dileme možemo zaključiti da je prva živa materija neke vrste jaje. Jaje je moralo da bude starije od kokoške" tvrdi Brukfild čiji su zaključak podržali i drugi naučnici.s