NAUKA

Optička vlakna

priredila: Sanja Jović

 

Svetlost može putovati hiljadama kilometara kroz naročite kablove sa optičkim vlaknima. Ovi kablovi prenose svetlost u obliku energetskih impulsa, baš kao što kabl za struju prenosi električnu energiju u vidu električnih impulsa. U procesu koji se naziva potpuna unutrašnja refleksija svetlost u kablu sa optičkim vlaknima se reflektuje o njegove unutrašnje zidove pod oštrim uglovima i tako putuje po svojevrsnoj cik-cak putanji. Kablovi sa optičkim vlaknima koriste se kod povezivanja internacionalnih i međugradskih telefonskih centrala, kod distribucije kablovske televizije, za povezivanje kompjuterskih komponenti i njihovo umrežavanje i slično.

Prenošenje svetlosti unutar optičkog kabla i presek optičkog kabla