NAUKA

Rezonanca

priredila: Sanja Jović

 

Sva tela vibriraju određenom frekvencijom, odnosno učestalošću. Čestice koje sačinjavaju telo (atomi i molekuli) vibriraju, za čovekovo oko, nevidljivim pokretima. Do rezonance dolazi kada se frekvencija vibracije nekog tela poklopi sa frekvencijom neke druge vibracije. Zbog ove pojave, na primer, vojnici nikada ne marširaju u stroju kada prelaze preko mosta, jer bi se frekvencija vibracije njihovog marša mogla poklopiti sa frekvencijom vibracije mosta i čak je povećati, što bi dovelo do pucanja njegove konstrukcije i rušenja.

1940. godine usled jakih udara vetra i rezonance popucao je i srušio se veliki most preko reke Takoma u državi Vašington

Isto tako, visok tonalitet jakog zvuka određene frekvencije može slomiti lomljive predemete u njegovoj okolini (na primer staklene čaše).

Rezonanca dovodi do lomljave manjih staklenih predmeta, kao na primer čaša