NAUKA

 

Čovečiji zglobovi

priredila: Sanja Jović

 

Razni pokreti koje omogućavaju zglobovi

U čovečijem telu ima četiri vrste zglobova: kuglasti, jajasti, šarkasti i rotacioni. Zglob ramena, koji spada u kuglaste zglobove, najpokretljiviji je zglob. Zglob kuka je takođe kuglasti i ujedno i najveći zglob u telu, ali nema toliku pokretljivost. Jajasti zglobovi su zglobovi kod kojih jedna kost ima kraj jajast, oblog oblika, a kraj druge kosti je u obliku sedla. Kod ovog zgloba kosti se kreću samo u jednom pravcu, kao konjanik u sedlu. Jajasti zglobovi u telu su zglobovi kičme koja može da se savija samo napred i nazad.

Zglobovi u čovečijem telu omogućavaju kostima da se nesmetano pokreću u raznim pravcima, da se vrši bezbroj kompleksnih pokreta u gotovo svim pravcima i to vrlo glatko i uz veoma malo trenja. Ovo se postiže zahvaljujući tome što su krajevi kosti koje su međusobno povezane zglobom prekrivene hrskavicom koje se taru jedna o drugu. Osim toga, u zglobu se nalazi beličasta, tzv. sinovijalna tečnost, gusta kao živo belance. Ona ima ulogu "ulja za podmazivanje" kao kod mašine, jer smanjuje trenje. Sinovijalna tečnost se stvara kretanjem, pa ukoliko je ono onemogućeno, stvara se veoma malo ove tečnosti i zglobovi se otežno kreću.

Šarkasti zglobovi omogućavaju kretanje spojenim kostima samo u jednoj ravni u kojoj mogu da se kreću napred-nazad, kao vrata ili perorez. Takvi su zglobovi članaka prstiju. Rotacioni zglobovi omogućavaju okretanje povezanih kostiju oko ose i takav zglob se nalazi na bazi lobanje čoveka koji omugućava okretanje glave ukrug.

Razni zglobovi u telu: zglobovi stopala, kolena i kuka