ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

Sove - čuvari polja

pripremila: Svetlana Živanović
- tekst je, uz dozvolu redakcije, preuzet iz časopisa "Dobro jutro" -  maj 2009-e
- fotografije: Katarina Paunović, Milan Ružić, Ann Cook, Mateusz Matysiak, Ivan Mikšík, Danny Laredo, Kamil,
Lars Koerner, Juanma Moreno, Terje Kolaas, Jean Van Holen, Jirži Bohdal, Jose Luis Perez Calo,
Oliveira Pires, Gunter Nau, Remo Savissar, Jose Santana, Lubomir Hlasek, Nigel Blake
- za objavljivanje na ZVRK-u uredio Ilija M. Dimitrijević

 

Gaćasta kukumavka
(Aegolius funereus)

foto: Ann Cook

Krupnija je od ćuka. Leđni deo tela je smeđ s belim, a trbušni beo sa smeđim prugama.

- Od ledenog doba ova kukumavka prisutna je na Balkanu, u visokoplaninskim šumama, dok se u severnoj Evroaziji gnezdi i u ravničarskim predelima - objašnjava Šćiban. - Kod nas se može videti na samo nekoliko mesta. Gnezdi se na Kopaniku, Zlataru, Šar-planini, Prokletijama, gde je, zbog duplji, izuzetno značajna velika brojnost detlića. Hrani se glodarima i drugim sitnim sisarima, ponekad i pticama.

foto: Juanma Moreno

foto: Terje Kolaas

 

Sove koje žive kod nas:

utina ili mala ušara  |  kukumavka  |  kukuvija  |  šumska sova  |  ritska sova  |  dugorepa ili uralska sova
vrapčasta sova  |  ćuk  |  gaćasta kukumavka  |  buljina

Ugroženost i zaštita |  Odgoj u zarobljeništvu

Prethodna stranicaSledeca stranica


Prethodna stranica