ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

Sove - čuvari polja

pripremila: Svetlana Živanović
- tekst je, uz dozvolu redakcije, preuzet iz časopisa "Dobro jutro" -  maj 2009-e
- fotografije: Katarina Paunović, Milan Ružić, Ann Cook, Mateusz Matysiak, Ivan Mikšík, Danny Laredo, Kamil,
Lars Koerner, Juanma Moreno, Terje Kolaas, Jean Van Holen, Jirži Bohdal, Jose Luis Perez Calo,
Oliveira Pires, Gunter Nau, Remo Savissar, Jose Santana, Lubomir Hlasek, Nigel Blake
- za objavljivanje na ZVRK-u uredio Ilija M. Dimitrijević

 

U našoj zemlji gnezdi se deset vrsta sova. Sve imaju status prirodnih retkosti i zaštiene su na osnovu Zakona o lovstvu i Meunarodne konvencije o ouvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa. Pojedine, kao što su kukuvija, kukumavka i mala ušara, prilagodile su se blizini ljudi. Od veine ostalih ptica razlikuju se, izmeu ostalog, po karakteristinom oglašavanju i tajanstvenom nonom ivotu, ali upravo zbog toga u mnogim krajevima i danas se smatraju zloslutnicama, pa ih esto progone i ubijaju.

Ornitolozi, meutim, istiu da bi trebalo promeniti odnos prema sovama. Radi se o korisnim pticama, dragocenim u gradskim i seoskim sredinama. Naime, procene su da par sova s mladuncima za godinu dana uništi ak desetak hiljada glodara, koji mogu biti prenosioci raznih zaraznih i parazitskih oboljenja.

Sove koje žive kod nas:

utina ili mala ušara  |  kukumavka  |  kukuvija  |  šumska sova  |  ritska sova  |  dugorepa ili uralska sova
vrapčasta sova  |  ćuk  |  gaćasta kukumavka  |  buljina

Ugroženost i zaštita |  Odgoj u zarobljeništvu

Sledeca stranica


Prethodna stranica