ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

BALEGAR - snagator među insektima

autor: Dragan Musulin

Balegar (kotrljan, prašinar) kakvog mi znamo je crna zaobljena buba snažne građe, koja se hrani balegom sisara i u nju polaže jaja. Ima ih više stotina vrsta i važan su deo ekosistema jer ga čiste. Mužjaci i ženke su dugi od 1 do 3 cm. Prednje noge su im modifikovane za kopanje. Postoje brojne vrste balegara. Mogu osetiti miris balege iz znatne udaljenosti i tada su u stanju da u jednom letu prelete i nekoliko kilometara. Često ih noću privlače svetla.
Stari Egipćani su iskazivali poštovanje prema jednoj vrsti balegara - skarabeju (Scarabaeus sacer).U staroegipatskoj religiji balegarovo kotrljanje kuglice izmeta po pesku bila je metafora za put sunca po nebu.

Ono po čemu se naročito razlikuju od ostalih insekata je sposobnost balegara da podignu teret koji je preko hiljadu puta teži od njih samih, što ih čini najsnažnijim insektima na svetu.. Na Univerzitetu Kvin Meri u Londonu obavljen je neobičan eksperiment. Za leđa balegara zalepljen je konac kojim je bila vezana posuda. U nju je postepeno sipana voda sve dok je insekt bio u stanju da je vuče. Utvrđeno je da je balegar u stanju da vuče teret 1.141 put veći od sopstvene težine.

Balegar daleko iza sebe ostavlja mrava koji može da ponese težinu 50 puta veću od svoje.Ako bi se snaga balegara uporedila sa čovekom, to bi bilo isto kao kada bi čovek srednje težine i snage bio u stanju da podigne težinu koja odgovara težini šest autobusa na sprat kakvi se viđaju na ulicama Londona.