ZANIMLJIVOSTI

 

PRIRODA

(priredila: Sanja Jović)

 

Bunari - snabdevači vodom

Bunari su kopana ili bušena mesta u zemlji koji se grade na vodonosnom zemljištu, odnosno na mestima na površini zemlje ispod kojih se nalaze glavni tokovi podzemnih voda, čvorišta podzemnih tokova voda, izdašne "vodene žile", odnosno pojedinačni podzemni tokovi, vodeni izvori, reke i delovi reka ponornica i sl. Bunari služe za vađenje takvih voda i njihovo korišćenje za piće (ukoliko bakteriološki i hemijski nalazi pokazuju da je voda pogodna za piće), pranje, navodnjavanje i sve druge potrebe. Bunari mogu biti veoma izdašni i koristiti se za stalno vodosnabdevanje ili manje izdašni kada se koriste kao dopuna vodovodskoj vodi.

U ravnicama duž reka, gde nema izvorske vode i dobre podzemne vode u većim količinama, voda za piće i druge potrebe dobija se bušenjem takozvanih arteskih bunara. Arteski bunari dobili su ime po francuskoj oblasti Artoa gde su ovi bunari prvi put bušeni. Arteske vode su čiste, bakteriološki gotovo uvek ispravne i spadaju u najbolje vode. Međutim, često su mlake, zasićene mineralnim materijama i neprijatnim gasovima, pa često nisu upotrebljive odmah po točenju. Arteska voda nalazi se među neprobojnim slojevima zemlje i to pod pritiskom, pa sama izbija na površinu zemlje kroz postavljenu cev odmah po bušenju. Naslage peska ponekad ometaju vađenje i redovno korišćenje arteskih voda, pa se one ne preporučuju za stalno snabdevanje vodom.

Postoje i druge vrste bunara: bušeni, kod kojih se podzemna voda izvlači bušotinom iz dubljih vodonosnih slojeva (30 m i više), zatim Nortonov (abisinski) je onaj bunar kod kojeg vodonosni sloj nije dublji od 8 m, a ni zemljište nije kamenito. Kopani bunar je bunar kod kojeg se voda vadi sa dubine veće od 8 m sličnim metodom kao kod abisinskog, a postoji i obloženi bunar, koji je zapravo kopani bunar obloženih stranica kako bi se sprečio odron zemlje u područjima mekog, rastresitog tla.