ZANIMLJIVOSTI

 

PRIRODA

priredila: Sanja Jović

 

Dinosaurusi

Dinosaurusi su se pojavili ne Zemlji u periodu trijasa, najstarije geološke periode u mezozojskoj eri. To su bili gmizavci džinovskog rasta i najvažniji četvoronožni kopneni kičmenjaci tog doba. Tada je širom Zemlje vladala topla klima, a guste šume su pokrivale veliki deo kopna. Dinosaurusi su postajali sve veći i veći i brzo su se množili tokom perioda od oko 100 miliona godina.

Krajem perioda krede su izumrli. Ne zna se tačno uzrok iščeznuća ovih džinova. Neki naučnici smatraju da se to dogodilo zbog klime. Pošto su dinosaurusi bili životinje sa promenljivom temperaturom tela, čak i najmanja promena temperature mogla je uticati na njih. Sigurno je da je promena klime uticala na biljke tog doba. U periodu krede pojavile su se mnoge nove biljke, a izumrle stare. Pošto su dinosaurusi biljojedi, oni su živeli hraneći se starim ostacima biljaka. Mogli su da uginu od gladi ukoliko nisu mogli da se prilagode na nove biljke. Uginuće biljojeda značilo je nestanak hrane za dinosauruse mesojede koji su potom takođe izumrli. Drugi mogući razlog je da su se mali sisari, koji su se u to vreme pojavili, hranili jajima dinosaurusa i time uništavali ovu vrstu u samom korenu.

Izumiranje dinosaurusa, međutim, i dalje ostaje zagonetka prirode koja možda nikada neće biti rešena.