ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

(priredila: Sanja Jović)

 

Kromvelova struja

"Golfska struja" je najpoznatija morska (okeanska) struja na svetu - ipak, ona nije jedina, niti je najsnažnija. Najsnažnija morska struja na svetu otkrivena je 1952. godine u Tihom okeanu i nazvana je po svom pronalazaču. Nalazi se stotinak metara ispod morske površine, široka je 400 kilometara, a teče od zapada prema istoku dužinom od oko 6600 kilometara duž polutara. Zovu je još i "reka ispod Pacifika", a svojim snažnim kretanjima meša vode više okeana i mora.