ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

Sove - čuvari polja

pripremila: Svetlana Živanović
- tekst je, uz dozvolu redakcije, preuzet iz časopisa "Dobro jutro" -  maj 2009-e
- fotografije: Katarina Paunović, Milan Ružić, Ann Cook, Mateusz Matysiak, Ivan Mikšík, Danny Laredo, Kamil,
Lars Koerner, Juanma Moreno, Terje Kolaas, Jean Van Holen, Jirži Bohdal, Jose Luis Perez Calo,
Oliveira Pires, Gunter Nau, Remo Savissar, Jose Santana, Lubomir Hlasek, Nigel Blake
- za objavljivanje na ZVRK-u uredio Ilija M. Dimitrijević

 

Utina ili mala ušara
(Asio otus)

foto: Katarina Paunović
mala ušara u letu

Prebivalita utina ili malih uara uglavnom su prostrana podruja uz rubove uma, drvorede, parkove, vonjake. Procenjeno je da se u Srbiji gnezdi oko 11 hiljada parova, a od toga 3.500 u Vojvodini. Gnezda ne grade, ve koriste ili preotimaju gotova od svraka, sivih vrana i drugih ptica. Tokom jeseni i zime (negnezdei period) okupljaju se u jata i borave uglavnom na ustaljenim mestima, esto u naseljima.


Ime je dobila po "uškama" - uzdignutom perju na glavi

- Pretprole i prole zime, u okviru projekta Otvori oi", organizovali smo do sada najveu kampanju prouavanja i zatite utina u Evropi - objanjava Milan Rui, jedan od koordinatora akcije Naunoistraivakog drutva studenata biologije Josif Pani u Novom Sadu.

- Uz finansijsku podrku kompanije Knjaz Milo (brend guarana), posetili smo vie od 600 lokacija u Srbiji tragajui za zimovalinim jatima. Izbrojali smo oko dvadeset i jednu hiljadu ptica u 408 jata, a saznali smo da postoji jo oko 40, koja nismo stigli da obiemo. Na podruju Vojvodine zabeleeno je vie od 19 hiljada malih uara u 370 jata, od kojih veina boravi u naseljima, ali i na poljoprivrednim dobrima. Uesnici akcije su kroz brojna gostovanja u medijima, razgovore, predavanja i promotivni materijal irili svest o korisnoj ulozi sova.


Maldunac

- Male uare najee love sitne sisare, poljske voluharice i mieve, u niskom letu pored ivica ili uz rub uma, ree sa svoje osmatranice - objanjava sagovornik.- Procene su da samo u toku zime unite ?k? 12 miliona glodara i time utede vie desetina miliona evra. Na taj nain smanjuju potrebu za korienjem hemijskih sredstava, ija primena u poljoprivredi naruava zdravlje ljudi i ivotinja, zagauje hranu i ivotnu sredinu.

Srednje su veliine, duge do 40 centimetara, dok je raspon krila oko metar. enke su malo krupnije od mujaka, ali teina retko prelazi 350 grama. Na vrhu glave imaju uzdignuto perje slino uima (uke), po kojem su i dobile narodni naziv. Oi su utonarandaste, kljun crn, a noge i kande dobro obrasle perjem.

- Danju se odmaraju na drveu, obino dobro skrivene, a u sumrak poinju da love - dodaje Rui. - Izvrsni su letai i let im je gotovo neujan, ali se odlino kreu i kroz gusto bunje.

Sove koje žive kod nas:

utina ili mala ušara  |  kukumavka  |  kukuvija  |  šumska sova  |  ritska sova  |  dugorepa ili uralska sova
vrapčasta sova  |  ćuk  |  gaćasta kukumavka  |  buljina

Ugroženost i zaštita |  Odgoj u zarobljeništvu

Prethodna stranicaSledeca stranica


Prethodna stranica