ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

 

Tuatara - gmizavac sa tri oka

(piše: Dragan Musulin)

 


Tuatara

Tuatara (Sphenodon) je endemski (znači: vezan za određeno mesto, mesni, lokalni) reptil  ili gmizavac reda Rhynchocephalia. Ima ih dve vrste koje žive samo na priobalnim ostrvima Novog  Zelanda. Tuatare su jedini predstavnici porodice  Sphenodontidae i ujedno jedini preživeli predstavnik reda Rhynchocephalia. Taj red je bio na vrhuncu razvoja pre oko 220 miliona godina, u vreme kada su živeli i dinosaurusi. Otuda često tuatare nazivaju „živim fosilima“ ili „živim dinosaurusima“. Sam naziv "tuatara" je poreklom iz jezika Maora i znači "onaj koji nosi bodlje".


Tuatara živi foslil

Za razliku od guštera tuatare imaju treće oko koje im se nalazi neposredno ispod kože na vrhu glave. To oko im je veoma osetljivo na svetlost i dok su mlade ono apsorbuje ultravioletne zrake  i pomaže u proizvodnji vitamina D, važnog za razvoj kostiju.

Životni vek tuatara je oko 100 godina. Dostižu veličinu do 80 centimetara i težinu do 1,3 kilograma. Tuatare su u velikoj meri, ali ne i isključivo, noćne životinje. Njihove jazbine su pod zemljom i imaju mrežu povezanih tunela  od kojih svaki ima više ulaza. Iako su
tuatare usamljenici  čak pet ili šest tuatara može koristiti isti sistem tunela ali neće deliti isti segment tunela.


Tuatara ispred jazbine

Ženke polažu jaja u četvorogodišnjim ciklusima, obično između 8 i 15 jaja koja odmah ukopavaju u zemlju. Inkubacija jaja u zemlji traje od 11 do 16 meseci. Tuatare se hrane
insektima, paucima, puževima, kišnim glistama, jajima ptica.


Poštanske marke sa likom tuatare

Tuatarama preti istrebljenje jer njihova jaja i mladunce napadaju jastrebovi, galebovi, polinežanski pacov, mačke, psi, svinje...Tuatare u statusu zaštite, koji pokazuje verovatnoću opstanka pojedine vrste u sadašnjosti ili budućnosti, imaju oznaku VU ( od engl. Vulnerable – ranjivi, osetljivi) koja označava visok rizik od izumiranja kroz umereni vremenski period.Razglednica i marka sa likom tuatare