SVEMIR
Planeta Mars
priredila : Sanja Jović

Mars je, pored Meseca, jedna od planeta našeg Sunčevog sistema koje naučnici najbolje poznaju i neprestano istražuju.

Površinu Marsa prekrivaju ogromne naslage narandžaste prašine koju česti vetrovi podižu sa površine stvarajući prave "narandžaste peščane oluje". Nad površinom Marsa često se nadvijaju gusti oblaci puni zaleđene prašine i sitnih čestica tzv. "suvog leda". Mars nema atmosferu kao Zemlja, pa oni dugo lebde nad površinom Marsa, često je sakrivajući od pogleda astronoma sa Zemlje.

Mars spada u dinamične planete, jer neprestano menja svoju poziciju u našoj galaksiji i svoju udaljenost od Zemlje. Juna ove godine Mars se nalazio na svega 68 miliona kilometara od Zemlje, najbliže u poslednjih 15 godina. 2003. godine Mars će se naći na svega 56 miliona kilometara od Zemlje - najbliže u ovom veku! Nakon toga, Mars će se udaljavati od Zemlje, sve do 2287. godine.