SVEMIR

 

Zvezde padalice

priredila: Sanja Jović

Zvezde padalice predstavljaju nebeske pojave koje se dešavaju u Zemljinoj atmosferi prilikom prolaska parčića kosmičke materije. Pojava svetlog traga zove se meteor (od grčkog meteoron, što znači vazdušna pojava). U bezvazdušnom prostoru tela određene veličine i sastava, koja se ne mogu videti golim okom jer su isuviše mala i kruže oko Sunca, nazivaju se meteoriti. Onog trenutka kada, krećući se oko Sunca, Zemlja preseče putanju meteorida, meteorit ulazi u Zemljinu atmosferu, sagoreva i pri tom emituje svetlost. Tu svetlost mi nazivamo meteor. Ako je meteoritno telo bilo veliko i ako nije u potpunosti sagorelo u Zemljinoj atmosferi, ono pada na Zemlju ostavljajući na njoj ožiljak u vidu kratera određene veličine. Takvo telo nazivamo meteorit. Godišnje na planetu padne oko 20 000 tona meteorskog materijala, ali najvećim delom u vidu fine prašine koja se ne vidi golim okom.