SVEMIR

 

Atmosfera na vansolarnoj planeti

priredila: Sanja Jović

 

Na planeti koja je toliko daleko da uopšte nije moguće videti je nikakvim raspoloživim instrumentima, krajem prošle godine astronomi su otkrili postojanje atmosfere. Čak su utvrdili i jednu njenu komponentu, iako je ona tamo prisutna u gotovo zanemarljivoj količini. Radi se o vansolarnoj planeti iz sistema zvezde HD 209458 (SAO 107623) koja se nalazi u sazvežđu Pegaza.

Strelice označavaju planetu

To je zvezda spektralne klase F8, a od nas je udaljena oko 150 svetlosnih godina. Planeta o kojoj je reč dobila je službeno ime HD 209458 b. Oko svoje zvezde ona kruži na razdaljini od svega sedam miliona kilometara (Zemlja je od Sunca udaljena 150 miliona kilometara). Zvezdu obiđe za 3,5 dana. Planeta ima masu približnu 70% mase Jupitera, a smatra se da ima prečnik za oko jednu trećinu veći od njegovog prečnika. Iz ovih proračuna stručnjaci su zaključili da se radi o "gasnom gigantu".

Tim američkih naučnika je odlučio da izvrši spektralnu analizu svetlosnih zraka koji do nas dolaze sa ove zvezde pomoću Hablovog spektrografa i pokazalo se da spektar sadrži linije koje dolaze od atoma natrijuma, a što je moguće jedino ukoliko oko posmatrane planete postoji atmosfera nalik Zemljinoj.