SVEMIR

 

Pomračenje Sunca i Meseca

priredila: Sanja Jović

Pomračenje Meseca

Pomračenje Sunca

Pomračenja Sunca i Meseca zavise od perioda prolaska Meseca kroz svoje faze (sinodički mesec), od perioda Mesečevog prolaska kroz čvor (nodički mesec) i od perioda prolaska Sunca kroz odgovarajući čvor Mesečeve staze (eklipsna godina). Još su stari Haldejci utvrdili da se periodi od 233 sinodička meseca, 242 nodička meseca i 19 eklipsnih godina gotovo sasvim podudaraju. Svaki ovaj period ima 6585 dana i nešto sati, tj. 18 godina i 11,3 dana. Ovaj period su nazvali "saros", a on je značajan iz praktičnih razloga, jer se nakon njega Sunce i Mesec postavljaju ponovo u iste pozicije, te se pomračenja u jednom periodu sarosa ponavljaju istog dana u narednom periodu sarosa. Ova podudarnost traje nešto više od 1000 godina, nakon čega, zbog malog odstupanja u svakom saros periodu, počinje novi ciklus pomračenja.