SVEMIR

 

Događa se svaka 24 časa u vasioni...

priredila: Sanja Jović

  • Sunce pretvori novih 345 600 000 000 tona vodonika u helijum. Ono to radi svakoga dana već pet milijardi godina. Uprkos tome, Sunce je do sada na to "potrošilo" tek jedan četrdesetohiljaditi svoj deo, odnosno 0,003 odsto svoje mase.
  • Svakih 5 minuta gasovita površina Sunca (fotosfera) širi se i skuplja za po nekoliko kilometara u jednom ili drugom pravcu po 290 puta na dan.
  • Probijajući se iz nižih ka višim slojevima atmosfere Marsa, džepovi toplog vazduha stvaraju kovitlace prašine i peska slične mini tornadima koji se uzdižu i do 8 km iznad površine.

  • Krećući se u smeru suprotnom smeru od kazaljke na satu, Marsov mesec Fobos izađe na zapadu i zađe na istoku 3 puta. Fobos brže obiđe oko Marsa nego što se ovaj obrne oko sopstvene ose.
  • Suncu najbliži Merkur prevali put od 4 miliona km, a daleki Pluton svega 400 000 km, zato što je brzina planeta uslovljena njihovom udaljenošću od Sunca.
  • Na Veneri izgleda kao da Sunce stoji u mestu. To je zato što rotacija te planete traje 243 zemaljska dana, pa se tokom 24 časa čini kao da je vreme stalo.
  • Orbitalno kretanje Zemlje "pomeri" Sunce za jedan stepen ka istoku i oko četvrtinu stepena severnije ili južnije, zavisno od godišnjeg doba.

Sledeca stranica