SVEMIR

 

Životni ciklus zvezda

priredila: Sanja Jović

Zvezde su nebeska tela koja se neprestano menjaju, ali mi ne možemo videti te promene, jer se one odvijaju tokom milijardi godina. Sve zvezde nastaju od oblaka gasova i prašine, a njihov "životni" vek zavisi od njihove mase (količine materije koju sadrže). Zvezde po masi slične našem Suncu "žive" oko 10 milijardi godina. Masivnije zvezde otpuštaju u prostor oko sebe veće količine svetlosti i energije, ali i "žive" kraće - svega oko 10 miliona godina.

Sve zvezde, od nastanka pa do kraja svog "životnog" veka, prolaze kroz sedam faza - od nebule do supernove, najpre se kroz tri stadijuma formirajući u pravu zvezdu, a zatim, kroz naredne tri faze nakon života "prave" zvezde, pretvarajući se u supernovu - poslednju fazu životnog ciklusa zvezde.

Prva faza životnog ciklusa zvezde: nastanak zvezde - nebula (oblak gasa i prašine)

Druga faza životnog ciklusa zvezde: protozvezda (formiran gravitacioni centar buduće zvezde)

Treća faza životnog ciklusa zvezde: "tauri" tip zvezde, mlada zvezda

Četvrta faza životnog ciklusa zvezde: "zrelo doba" zvezde

Peta faza životnog ciklusa zvezde: zvezda polako umire gubeći gravitacioni centar i energiju, pretvarajući se u takozvanog "crvenog džina"

Šesta faza životnog ciklusa zvezde: ostatak nekadašnje zvezde u vidu takozvanog "belog patuljka"

Poslednja faza životnog ciklusa zvezde: konačna "smrt" zvezde i formiranje takozvane "supernove"