UMETNOST

Sledeća slika
"ČIKAŠKE KRAVE",
fotografija - Dušan Maletić

U toku 1999. g. mnogim
umetnicima pružna je prilika da
od fiberglasa naprave skulpturu
Krave po svojoj želji. Rezultati su
bili javno prikazani u gradu
Čikagu, preko 300 skulptura.
Ovo su neke od njih...

Slajd šou od 11 fotogragfija. Klikom na
prikazanu sliku, prikazaće se sledeća.

Akt koji je otvorio izložbu:
Krava preskače Mesec

u vašem prisustvu.