ZANIMLJIVOSTI

 

DA LI STE ZNALI?

 

Naši preci:

(Od tebe počinje pa ide unazad)

ja - tata - deda - pradeda - čukundeda - navrndeda - kurđel - askurđel - kurđup - kurlebalo - sukurdov - surdepač

 

ja - mama - baba - prababa - čukunbaba - navrnbaba - kurđela - askurđela - kurđupa - kurlebala - sukurdova - surdepača