ISTORIJA


Konji

priredila: Dragana Miličić

 

Od svih domaćih životinja konj je poslednji pripitomljen, verovatno zbog njegove veličine, brzine i plahe prirode. Konji su se najpre koristili za ishranu i jahanje. A pre pojave prvog točka služili su za nošenje tereta i vuču.


 

Mužjak konja naziva se pastuv, ženka je kobila, a njihovo dete zove se ždrebe.


Ovo su pećinski crteži konja. Oni nam govore da su se ljudi još od davnina divili ovoj plemenitoj životinji.

 

Osim pripitomljenih, postoje i divlji konji. Njih je skoro nemoguće pripitomiti, čak ni posle dužeg boravka u blizini čoveka. Takav je azijski divlji konj ili konj Prževalskog.