ISTORIJA

 

Tajna indijske pećine

(priredila: Sanja Jović)

 

Jedna od pećinskih slika u Adžanti koje svetle

U pećinama u Adžanti, nedaleko od indijskog grada Bombaja, sačuvani su crteži koji svojom originalnom umetničkom tehnikom i danas privlače turiste i domaće posetioce.

Naime, drevni umetnik je upotrebio svetleće boje kojima je postigao efekat trodimenzionalnosti, pa izgleda kao da je u pitanju vajano, a ne crtano delo. Tako se na zidu jedne od katakombi ove pećine iz 6. veka nalazi grupa žena koje nose darove. Ako je upaljeno električno osvetljenje, crtež izgleda kao i svaki drugi. Ali kada vodič pogasi sijalice i oči posetilaca se naviknu na mrak, slike se postepeno menjaju. Umesto crteža žena pred očima turista se pojavljuju svetleće figure žena.

Sva nastojanja hemičara da otkriju tajni sastav ovih boja koje svetle ostao je bez rezultata. Do sada, takođe, nije razjašnjeno ni od čega su Indijci pravili boje kojima su bojili svoje tkanine čija je svežina i postojanost sačuvana kroz vekove.