ISTORIJA

 

Zakonik Cara Dušana

(priredila: Sanja Jović)

 

U svetskoj istoriji prava Dušanov zakonik se sa pravom smatra ustavom srednjovekovne srpske države i najboljom slikom srpskog prava i srpskog društva u vreme njegovog najvećeg uspona. Po svojim karakteristikama, ovaj poduhvat srpskog srednjovekovnog zakonodavstva sa svojim institutima i načelima zaslužuje veliku pažnju istoričara.

Car Stefan Dušan (1308-1355)

Srpski car Stefan Dušan (1308-1355), donošenjem ovog značajnog i za to vreme veoma naprednog i dalekovidog zakona, postao je zakonodavac kao što su to bili i Justinijan, Lav VI Mudri i Vasilije I, držeći se duha i tradicije rimsko-vizantijskog prava.

Stranica Dušanovog zakonika

Srpsko običajno pravo i pravo sadržano u poveljama i međunarodnim ugovorima srpskih vladara na najcelishodniji način uključeno je u Dušanov zakonik kako bi se regulisali i posebni odnosi u feudalnom društvu u Srbiji. Odredbe koje se odnose na trgovinu, na primer, imaju svoje poreklo u srpsko-dubrovačkim sporazumima iz 12. i 14. veka.

više o Dušanovom zakoniku možete saznati na web adresi: www.dusanov-zakonik.co.yu