ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


K
uvezdin
(Fruška Gora)

Manastirska crkva posvećena je Sv. Savi i Simeonu. Prema predanju, manastir je osnovao Stefan Stizanović.

Prvi sigurni podaci, međutim, potiču iz 1566-69. Stara manastirska crkva sa dva kubeta zamenjena je novom građevinom 1816.

Nova crkva je prizidana uz zvonik, sagrađen 1803. Trostrani manastirski konaci uobličeni su 1810. Ikonostas za staru crkvu slikao je Janko Halkozović 1722, a ikonostas za novu crkvu Pavle Simić između 1847. i 1858. Barokna kapela, na manastirskom groblju, sagrađena je 1788.

Manastir je razoren u Drugom svetskom ratu i nije obnovljen.