ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Mala Remeta
(Fruška Gora)

Manastirska crkva je posvećena pokrovu Bogorodičinom. Tradicija osnivanja manastira vezuje za srpskog kralja Dragutina.

Pouzdane podatke pružaju jedino turski dokumenti, u kojima je manastir prvi put zabeležen sredinom XVI veka. Krajem XVII veka manastir su obnovili izbegli kaluđeri manastira Rače. Na mestu stare crkve, o čijem izgledu nema podataka, sagrađena je nova 1739. Prestone ikone, za ovu crkvu, slikao je Janko Halkozović 1759.

U Drugom svetskom ratu delimično su stradali samo dvostrani konaci.