ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Rakovac
(Fruška Gora)

Manastirska crkva je posvećena svetim vračevima, Kuzmanu i Damjanu. Prema predanju, manastir je, krajem XV veka, osnovao Raka Milošević, veliki komornik despota Jovana Brankovića, po kome je manastir nazvan. Pouzdani podaci, međutim, potiču iz 1545-46. Smatra se da je crkva osnovana pre turskog osvajanja Srema, dakle, pre 1526. Uz trihonkalnu crkvu prizidan je visoki, bakreni zvonik 1735. Trostrani manastirski konaci završeni su 1771.

Crkva je ukrašena freskama, verovatno u prvoj polovini XVI veka. Do danas su očuvane jedino freske u kupoli. Ikone na baroknom ikonostasu slikao je Vasilije Ostojić 1763, a zidne slike, u manastirskoj trpezariji, slikao je Amvrosije Janković 1768. Oba dela uništena su u Drugom svetskom ratu, kao i manastirski konaci i zvonik. U jednobrodnoj grobljanskoj kapeli, nalazi se ikonostas, koji su radili Janko Halkozović i Vasilije Ostojić izmedju 1751. i 1755.
Manastirska crkva je obnovljena.