ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Velika Remeta
(Fruška Gora)

Manastirska crkva posvećena je sv. Dimitriju. Osnivanje manastira se predanjem vezuje za srpskog kralja Dragutina. Prvi put manastir je zabeležen 1562. u turskim defterima. Crkva ima oblik jednobrodne građevine sa kupolom i pripratom, uz koju je 1735. prizidan visoki, barokni zvonik. Crkva je bila i spolja i iznutra živopisana između 1567-1568. Delovi ovog živopisa su očuvani, u oltaru i na fasadi crkve.

Četvorostrani manastirski konaci sagrađeni su između 1722. i 1771. Ikonostas u manastirskoj crkvi nije delo iz jednog vremena. Bio je to zbir ikona različitih majstora, a komponovan je 1850. U Drugom svetskom ratu je demontiran, deo ikona je uništen, a deo se čuva u muzejskim zbirkama.

Manastir je stradao u Drugom svetskom ratu, a danas je delimično obnovljen.