ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Be
šenovo


Litografija Lujze Koc iz 1861. godine - manastir Bešenovo

Manastirska crkva je bila posvećena sv. Arhanđelima. Manastir je, prema predanju, osnovao srpski kralj Dragutin, međutim, najčešće pominjani datum osnivanja je 1467. godina, kada je, prema jednom izgubljenom zapisu, manastirska crkva oslikana. Prvi pouzdani podaci o postojanju manastira nalaze se tek u turskim popisima iz 1545. i 1548. Bešenovačka crkva, iako prepravljena tokom 19. i početkom 20. veka, zadržala je oblik sakralne građevine raškog tipa sve do razaranja u Drugom svetskom ratu.

Trostrani manastirski konaci izgrađeni su između 1730. i 1771. Konaci su, kao i crkva, razoreni u Drugom svetskom ratu. U manastirskoj crkvi su zabeležena tri ikonostasa. Treći, poslednji ikonostas slikao je Stevan Aleksić 1908. Delovi ovog ikonostasa čuvaju se u muzeju Srema, u Sremskoj Mitrovici.

U oktobru 2013. god. izliveni su temelji za ponovnu izgradnju manastira. U izgradnju temelja je ugrađeno sveto kamenje iz Kosovsko - Metohijskih manastira. Podignuti su još i manastirska kuća i zvonik.

Obnovljeni temelji manastira Bešenovo nalaze se na južnim obroncima Fruške Gore uz potok Čikoš u ataru sela Bešenovački Prnjavor.

Više fotografija o gradnji novog manastira možete pogledati na:https://www.facebook.com/manastirbesenovo