ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Dajbabe
(Crna Gora)

Dajbabe je pravoslavni manastir posvećen Uspenju Bogorodice i nalazi se nedaleko od Podgorice u blizini sela po kojem je dobio ime.

Osnovan je 1897. godine i kao prostor za crkvu je korišćen prirodni oblik pećine. Kasnije je pećina proširivana, da bi se dobio oblik osnove crkve, sa pomoćnim kapelama. Jedini vidljiv deo crkve je izvan pećine i to je prostrani ulazni trem sa dva zvonika.

Unutrašnjost manastira je oslikao njen ktitor kaluđer Simeon Popović prilagođjavajući scene prirodnom obliku stena i na njegovom uređenju je radio sve do svoje smrti 1941.