ZANIMLJIVOSTI

 

NAA KULTURNA BATINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdani)


Esfigmen

Ime manastira Esfigmen potice od grke reci Sphigmeno to znai stisnuti, jer izgleda kao da je stisnut izmeu dve planine. Drugi kau da je ime dobio po osnivau koji je imao tanak konopac oko vrata (Sphigmenos).

Po tradiciji, manastir(koji slavi Hristovo vaskrsnue) su sagradili Teodosius Mikros i njegova sestra, kraljica Poulheria (408-450),koja je bila Marcianova ena. Kasnije je na manastir pala velika stena sa planine i razruila ga. Ruevine starog manastira su pola kilometra dalje od dananjeg. Novi manastir je podignut krajem Xveka ,od monaha iz starog manastira.

Prvi pisani dokument o manastiru je pismo Paula Kseropotamitskog iz 1001. godine. Kratko vreme u XIV veku iguman je bio poznati Gregori Palamas, koji je kasnije postao solunski Arhiepiskop. Dva puta u XVI veku gusari su ruili i pljakali manastir, ali je on nanovo podignut.U XVII veku je pao u zaborav, ali  dobija pomo iz Rusije kao i od drugih pravoslavnih hriana koji su pomogli da manastir bude obnovljen.

Za vreme grke revolucije 1821.godine Turci su naneli mnogo tete ovom manastiru. Od 1850-1858 mnogo novih elija je podignuto. Pored glavnog hrama tu su jo i 8 kapela. Poznati monah Antoni Pecerski, osniva poznatog manastira Lavra u Kijevu, iveo je u ovom manastiru tokom XI veka. On je doneo motive manastira u svoju zemlju i postao osniva ruskog manastirskog izgleda. Danas, je on poznat kao svetac.

Biblioteka sadri 320 rukom pisanih dokumenata, od toga 75 na pergamentu. Jedan je obrisan i ponovo napisan. Neki od njih imaju odline minijature koje potiu ak i iz XI veka. Takoe, tu je i 2500 tampanih dokumenata. Blago manastira sadri krst Pulherie, izvrsnu mozaik-ikonu iz XIII veka, minijaturne ikone, liturgijske objekte, sciptre, krstove, razne moti, nekoliko veoma vrednih dokumenata, jedan deo Napoleonovog atora iz Egipta i drugo.