ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -
na Fruškoj gori

(priredio: Predrag Grozdanić)


Grgeteg

Manastir Grgeteg - Fruška gora

Manastirska crkva posvećena je sv. Nikoli, a prema narodnom predanju, crkvu je podigao Zmaj-Ognjen Vuk 1471. Prvi pouzdani podaci o postojanju manastira potiču iz 1545/46. Manastir je opusteo pre Velike seobe, a obnovio ga je mitropolit Isaija Đakovic 1708. Stara, kamena crkva trikonhalne osnove zamenjena je oko 1770. novom baroknom građevinom krstoobrazne osnove. Ova crkva obnovljena je 1901, po projektu Hermana Bolea. U crkvi su zabeležena dva ikonostasa. Prvi, koji se nalazio u crkvi do obnove 1901. slikao je Jakov Orfelin 1774. a drugi, koji se danas nalazi u crkvi, slikao je Uroš Predić 1902. Manastirski konaci su izgradjeni u drugoj polovini 18. veka i obnovljeni zajedno sa crkvom 1901. U Drugom svetskom ratu manastir je teško stradao, srušen je zvonik i veliki deo manastirskih konaka. Manastir je delimično obnovljen.