ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Piva

Jedan od posebno značajnih pravoslavnih manastirskih kompleksa u Crnoj Gori je Manastir Piva, koji je svojevremeno bio smešten na izvorištu reke Pive, da bi zbog formiranja akumulacionog jezera za potrebe HE "Piva", bio premešten na drugu lokaciju. Radovi na izmeštanju trajali su preko jedne decenije, od 1970. do 1982. godine. Sa zidova hrama skinuto je i ponovo vraćeno 1260 m2 živopisa. Sama građevina je "razgrađena" kamen po kamen i ponovo ozidana na novoj lokaciji 9 km od Plužina.

Manastirska crkva Uspenja Bogorodice podignuta je izmedju 1573-1586. godine, zalaganjem hercegovačkog mitropolita Savatija, kasnijeg srpskog patrijarha. Crkva je trobrodna građevina sa nadvišenim srednjim brodom, bez kupole. Pored arhitektonske, njenu vrednost predstavlja i životopis. Glavni deo hrama ukrasili su anonimni grčki slikari između 1604. i 1605. godine. Gornje zone priprate oslikao je domaći slikar pop Strahinja iz Budimlja, koji je na najistaknutijem mestu oslikao Bogorodičinu himnu – Akatist. Donje zone su delo prefinjenog slikara Kozme nastale 1626. godine. Isti slikar je izradio i većinu ikona na pozlaćenom, bogato izrezbarenom ikonostasu. Prestone ikone Bogorodice, Hrista i Bogorodičinog Uspenja uradio je slikar Longin.

Po bogatstvu obrednih predmeta i bogoslužbenih knjiga, čuvena je manastirska riznica, od koje je jedan deo izložen u manastirskom muzeju. Manastir Piva, mada više puta paljen i poharan, predstavlja jedan od najautentičnijih spomenika kulture Crne Gore.