ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

- MANASTIRI -

(priredio: Predrag Grozdanić)


Šišatovac

(Fruška Gora)

Manastir Šišatovac - Fruška gora

Manastirska crkva je posvećena prazniku rođenja Bogorodice. Osnivanje manastira se pripisuje izbeglim kaluđerima iz manastira Žiče, koji su zatečenu crkvu, zvanu Remetsko, srušili 1520. i na njenom mestu sazidali novu. Pouzdani podaci o postojanju manastira potiču tek iz sredine 16. veka, kada su, u Šišatovac iz Šikloša prenete mošti Sv. Stefana Štiljanovića. Stara dvokupolna crkva, koju su gradili majstori Jovan i Gaspar, srušena je 1778, a na njenom mestu sagrađena je današnja crkva. Ktitor ove crkve bio je vršački episkop Vikentije Popović. Trostrane zgrade konaka sagrađene su krajem 19. veka. Barokna kapela, na manastirskom groblju, sagrađena je 1750. Ikonostas i zidne slike u crkvi radio je Grigorije Davidović Obšić između 1793. i 1795. U Drugom svetskom ratu manastir je razoren. Manastir je delimično obnovljen.