ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

(priredio: Predrag Grozdanić)


Statut Kotora

U istorijskom arhivu u Kotoru, u zbirci štampanog materijala čuva se izuzetno dragocena knjiga koja nosi naslov “Statut i zakoni grada Kotora” ili u originalu “Statuta et leges civitatis Cathari”.Uporedo sa municipalnim razvojem srednjovekovnog Kotora, razvijale su se i sve one institucije koje su bile neophodne da se različiti odnosi u životu grada pravno normiraju. Kako su sve odluke kotorskih veća postajale zakon i kako su vremenom bivale sve brojnije, radi njihovog lakšeg korišćenja, morala je da usledi i njihova kodifikacija.Zbirka kotorskih zakona sačuvana je u tri rukopisa i u desetak štampanih izdanja iz 1616. godine, od kojih se jedno nalazi u Istorijskom arhivu u Kotoru. Što se rukopisa tiče, jedan se nalazi u biblioteci sv. Marka u Veneciji, drugi u biblioteci porodice Kapor na Korčuli, dok se treći nalazi u Bogišićevoj biblioteci u Cavtatu. Bitnijih razlika između rukopisa i štampanih izdanja nema, osim što je kod štampanih jezik doteraniji, a interpunkcija pravilnija. Svi su pisani na latinskom jeziku.Kotorski statut ima četiri dela sa posebnim naslovima. Prvi deo, koji nosi opšti naslov “Statut i zakoni grada Kotora”, sadrži 44 poglavlja, od kojih poslednje nije zakon već italijanski prevod falsifikovane povelje cara Dušana. Ovaj prvi deo završava se overom kotorskog rektora i providura Mihaila Ema i nosi datum 24. avgust 1491. godine. Najstarije poglavlje prvog dela potiče iz 1301. a najmlađe iz 1425. godine.

Drugi deo Statuta sadrži odluke kotorskih veća sa zakonskom snagom koje su donešene u vreme kada je Kotor bio pod vlašću bosanskog kralja Tvrtka I, odnosno od 1383. do 1420. godine.

U trećem delu Statuta nalaze se dokumenta o predaji grada Kotora Veneciji, dok se u četvrtom nalaze zakoni doneseni pod mletačkom vladavinom, odnosno posle 1420. godine. Prva odluka iz četvrtog dela nosi datum od 2. februara 1421. godine iza koje sledi niz različitih odluka donošenih u relativno kratkim vremenskim razmacima, među kojima je poslednja doneta 23. aprila 1444. godine.