ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

(priredio: Predrag Grozdanić)


Oktoih prvoglasnik

Pojava štamparije u srednjovjekovnoj Crnoj Gori, poslednjoj slobodnoj državi na Balkanu pred turskom najezdom, predstavlja svojevrstan kulturni fenomen evropskih razmera. Gospodar Crne Gore, Đurđe Crnojević, kupuje u Veneciji štamparsku presu sa pokretnim slovima i počinje da štampa bogoslužbene knjige. Prva knjiga koja je iz ove štamparije izašla januara 1494. godine jeste Oktoih prvoglasnik.

Oktoih prvoglasnik štampan je na papiru u dve boje - crvena i crna i ukrašen inicijalima i zastavicama, koji su koncipirani u duhu renesanse uz tradiciju stare rukopisne knjige. Broji 269 listova veličine 254 x 186 mm. Odlikuju ga najviši dometi štamparstva XV veka i po grafičkoj lepoti ne zaostaje iza venecijanske produkcije toga vremena.

Štampanje i ukrašavanje Oktoiha izvelo je sedam monaha pod budnim okom jeromonaha Makarija u štampariji poznatoj kao Crnojevića štamparija, prvoj južnoslovenskoj ćiriličnoj štampariji i prvoj državnoj štampariji na svetu. Oktoih je štampan u relativno velikom broju, od kojih se do danas sačuvalo 105 primeraka. To ukazuje na želju izdavača da knjiga bude distribuirana i u okolne prostore, koji su se nalazili pod turskom okupacijom i time doprinese očuvanju nacionalne i verske svesti porobljenih naroda.

Jedan od bolje očuvanih primjeraka Oktoiha prvoglasnika čuva se u biblioteci Narodnog muzeja na Cetinju. Knjiga je zavedena u inventaru Narodnog muzeja, br. 16828 i time stavljena pod zaštitu Zakona kao izuzetno značajan pokretni spomenik kulture.