ZANIMLJIVOSTI

 

NAŠA KULTURNA BAŠTINA

(priredio: Predrag Grozdanić)


Oktoih petoglasnik

Među inkunabulama Crnojevića štamparije, pored Oktoiha prvoglasnika posebno mesto pripada Oktoihu petoglasniku iz 1494., zbog izuzetno zanimljivih i dragocenih ilustracija.

Oktoih petoglasnik štampan je u istom maniru kao i Oktoih prvoglasnik u dve boje s tom razlikom što je Petoglasnik ukrašen sa šest ilustracija koje je majstor - graver sa velikim nadahnućem izrezbario.

Na relativno skučenom središnjem prostoru svake ilustracije graver je sa izuzetnom veštinom izradio složenu kompoziciju sa mnoštvom likova. Ove ilustracije predstavljaju jedno od najznačajnih dostignuća u izradi drvenih klišea u XV veku Evrope, na kojima se oseća duh renesanse. Pet od ukupno šest ilustracija imaju svoje nazive.

Dve ilustracije imaju posebno značenje, jer su na njima, kako se pretpostavlja, prikazane prve Crnojevića građevine na Cetinju. Na jednoj je u pozadini prikazan dvorac Ivana Crnojevića, a na drugoj Crnojevića manastir. Pored ilustracija Oktoih petoglasnik je ukrašen i zastavicama i inicijalima slično Oktoihu prvoglasniku I štampanje Oktoiha petoglasnika obavljeno je pod budnim okom jeromonaha Makarija.