ZANIMLJIVOSTI

 

ZNAČAJNI PRONALASCI

(piše: Dragan Musulin)

 

Računari

@

U novijoj istoriji postoji nekoliko izuma koji su temeljno promenili način komunikacije među ljudima. Posle telegrama, telefona i radija elektronska pošta (e-mail) je jedan od tih revolucionarnih pronalazaka. Svako ko je poslao bar jednu elektronsku poruku zna da je znak @ obavezni sastavni deo svake adrese.

Znak kod nas ima razne nazive: et, ludo a, manki, majmun - zbog dugog repa koji se obavija oko slova a. U Engleskoj i SAD on je at (u značenju kod). U Finskoj, Švedskoj, Danskoj i Norveškoj nazivaju ga surlasto a, u Italiji pužić, u Grčkoj papaki (guščica), u Holandiji majmunov rep, za Ruse on je sobaka (pas). U Izraelu ga znaju kao strudel (savijača) , u Francuskoj je eskargo i arobase (arapsko a), u Egiptu malfufa (prevrnuto a), u Poljskoj malpa (majmun), u Japanu ga nazivaju atomacu (at)…

Amerikanac Rej Tomlison, tvorac prvog programa za elektronsku poštu, odabrao je 1972.godine gotovo slučajno ovaj simbol zato što je već postojao na tastaturama i to dugme nije imalo neku bitnu funkciju. Znak @ mu je poslužio da odredi kom korisniku i na kom računaru šalje poruku. Inače, znak se u Engleskoj koristio za ispisivanje cena. Na primer: 3 kutije @ (po ceni od) 15 funti. Istorija znaka je, međutim, mnogo duža. Poznato je da su ga još u srednjem veku u nekim manastirima pisari koristili da bi u jednom slovu objedinili latinski predlog ad (kod). Na njega se nailazi i u nekim venecijanskim spisima iz 16.veka jer su ga trgovci usvojili kao skraćenicu od reči amfora, koja je u to doba bila jedinica mere za težinu i zapreminu. U starim crkvenim dokumentima ovaj simbol bio je i oznaka za tom, poglavlje ili odeljak neke knjige. Bum elektronske pošte započeo je osamdesetih godina prošlog veka sa pojavom PC-ja, da bi e-mail postao hit u devedesetim, deceniji u kojoj je Internet postao globalna mreža. Znak @ postao je za milione ljudi simbol Interneta!