Čovek

Nauka

Priroda

Po čemu je Koka kola
dobila ime?

Koje rase su bili prvi ljudi?

Zašto osećamo žeđ?

Zašto dolazi do alergija?

Zašto nam kafa daje dodatnu snagu?

Šta pokreće mišiće?

Šta je refleks?

Zašto spavamo?

Šta su to alveole?

Šta su enzimi?

Koja je funkcija ušne školjke?

Zašto trepćemo?

 

Gramatika

Koliko glasovnih promena je izvršeno u reči podaci?

Koja od ovih reči sadrži najviše zadnjonepčanih suglasnika?

Kapu sam stavio na glavu. U ovoj rečenici podvučena reč je?

Koliko vrsta reči postoji u srpskom jeziku?

Koliko akcenata postoji u srpskom jeziku?

"Kako ga je lako udario, sa crnom ga je zemljom sastavio" je koja stilska figura?

Uz koju vrstu reči se rečca ne piše odvojeno?

U kom glagolskom obliku
glagol gledati u trećem licu
množine glasi gledaše?

Koji je od ovih glagola
bezličan?

Koja glasovna promena je
izvršena u imenici junačina?

 

Matematika

Koji od navedenih brojeva ima najveću recipročnu vrednost?

Koji od ovih brojeva je najbliži nuli?

Koji od navedenih brojeva ima najveću apsolutnu vrednost?

Broj 13 je:

Koren iz minus jedan (-1) je:

Heronov obrazac služi za izračunavanje površine čega?

Koliko jedan galon ima litara?

Koliko jedan jard ima centimetara?

Koliko jedan procenat
ima promila?

Koja jedinica označava silu teže?

Kog hemijskog elementa ima
najviše u vazduhu?

Kako se zove čestica u atomu,
nosilac negativnog naelektrisanja?

Koliko 1 kubni metar ima
kubnih milimetara?

Koje godine je proizveden
računar tipa 286?

Svetlosna godina je jedinica za...?

Kako  sija sijalica?

Šta je rezus-faktor?

Ko je otkrio radioaktivnost...?

Šta su kalorije?

Šta je evolucija?

Šta je atom?

Šta su kvanti?

Šta je alhemija?

Šta je to hologram?

Šta je "pi"?

Koji je najzastupljeniji
hemijski element u svemiru?

Šta su to "alotropske modifikacije"

Šta je kvark?

Šta je "julijanski period"?

Šta je bakminsterfuleren?

Koji je naučnik najviše doprineo
razvoju temike - Nauke o
toplotnoj energiji?

Koje mesto je najpoznatije kao nalazište
više hemijskih elemenata?

Koja supstanca je najrasprostranjeniji
rastvarač na Zemlji?

 

Jezici

Koliko padeža ima u latinskom jeziku?

Bestseler je kakvo izdanje?

Šta znači grčka izreka panta rei?

Šta u prevodu sa latinskog znači manufaktura?

Koji je zvanični jezik u Brazilu?

Iz kog jezika potiče reč kredit?

Iz kog jezika potiče reč inspektor?

Iz kog jezika potiče reč reljef?

Šta je na slici?

Koja je najveća mačka
na svetu?

Koja grupa životinja je najbrojnija

Koje životinje su vladale Zemljom
pre dominacije sisara?

Koliko okeana ima na Zemlji?

Šta je "Tiski cvet"?

Šta je bonsai?

Zašto je morska voda slana?

Šta predstavljaju godovi
(prstenovi) u drvetu?

Šta je tundra?

Kako kaktusi žive u pustinji
bez vode?

Ko je bio rodonačelnik nauke o gljivama?

Šta je biocenoza?

Koja je najznačajnija žitarica
na svetu?

Koji je najmanji kičmenjak na
svetu?

Zašto se cvetovi nekih vrsta cveća
otvaraju samo noću?

Koliki teret može mrav da ponese?

Da li mačke mogu da prevale
put dug 45 kolometara, 400
ili čak 1000 kilometara?

Zašto je leti toplije?

Zašto kamila ima grbu?

Zašto lišće žuti?

Kako nastaju biseri u školjkama?

Šta je morski pauk?

Šta je to eukaliptus?

Zašto gvožđe rđa?

Kako i zašto sunce sija?

Koliko zvezda ima naša
galaksija?

Šta su to monsuni?

Koje je najstarije živo biće
na zemlji?

Kada se beru pečurke?

 

Sport

Naša planeta i kosmos

Kultura

Gde je nastao sport vaterpolo?

Koja je država je bila domaćin
prvih zimskih olimpijskih igara?

Koji grad je bio domaćin prvih modernih olimpijskih igara?

Od kada postoje
veslačka takmičenja?

Šta je džudo?

Šta je surfing?

Bodiček je termin za potez u ...?

 

Muzika

Henri Prsl je bio...?

Kojoj grupi muzičkih instrumenata pripada harfa?

U kom veku je živeo...?

Koja se nota piše na drugoj liniji linijskog sistema u violinskom ključu?

U grupu limenih instrumenata spadaju:

Koliko linija ima notni sistem?

Apolon, big svetla i sunca je koristio-koji instrument?

U kom mestu je rođen poznati kompozitor Franc Jozef Hajdn?

Šta je Frančesko Kavali bio u Veneciji?

Đovani Batista Lili je napravio kamerni sastav, čiji je naziv bio?

Koja je himna Evropske unije?

Hrvatsku himnu Lijepa naša komponovao je?

Kako glasi ime našeg velikog
srpskog kompozitora
Konjovića?

 

Geografija


Koja od navedenih zemalja se ne nalazi na istom kontinentu sa drugima?

Koji je drugi naziv za ledeno doba?

Kako se zvao prakontinent, smešten na južnoj polulopti?

Pacifik je drugi naziv za koji okean?

Petrografija je nauka koja se bavi proučavanjem:

Koji sliv zauzima najveći deo površine naše zemlje?

Koja država je afro-azijska?

Na kom kontinentu nema pustinja?

Koliko je dugačka Đerdapska klisura?

Od navedenih geografskih pojmova samo je jedan kontinent. Koji?

Koja je najmnogoljudnija afrička zemlja?

Nauka o jezerima je...?

Iberisko poluostrvo je drugi naziv za?

Kako se zove topla morska struja
koja se prostire severnim delom
Atlantika?

Koje mesto se nalazi južno od reke
Save, a administrativno pripada
Vojvodini?

Koji starogrčki filozof je tvorac paradoksa o zecu i kornjači?

Ko je napisao delo "Kapital" ?

Po čemu je koka-kola dobila ime?

Gde je prvobitno trebalo da bude postavljen spomenik Pobednika u Beogradu?

Kako se zvao grad koji je
nekada bio smešten na
vrhu Avale?

Koliko država trenutno čini
Evropsku monetarnu uniju (EMU)
u kojima se kao valuta koristi Evro?

Koji je austrijski kompozitor XVIII veka napisao delo
"Mala noćna muzika"?

Koja ja najmanja država
na svetu?

Po kineskom horoskopu
godina majmuna je:

Ko je napisao Otelo?

Ko je bio Bogdan Popović?

Po srednje-evropskom vremenu,
ako smo mi dočekali Novu
godinu u ponoć, kada se to
desilo ljudima u Londonu?

Čiji spomenik se nalazi ispred
palate pravde u Beogradu?

U kom gradu se nalazi među-
narodni aerodrom
Džon Kenedi?

Koji je drugi naziv za crnu
Afriku (deo kontinenta na
kome žive crnci)?

Koje godine je osnovan
list Politika?

Ko je u grčkoj mitologiji poznat
po svojoj postelji?

Koji naš književnik je napisao
roman Seobe?

U kom veku je rođen francuski
kompozitor Hektor Berlioz?

Ko je tvorac izreke:"Drag mi je
Platon, ali mi je draža istina!?

Šta su scila i haribda?

Po ugledu na koju zastavu je kreirana švajcarska zastava?

Kada se nalazimo u inostranstvu,
koji broj treba da biramo ako
želimo da razgovaramo sa nekim
iz naše zemlje?

Kako se zove prorok u muslimanskoj religiji?

Od koliko jevanđelja se sastoji Novi
zavet, deo Svetog pisma?

Ko je krstio Isusa Hrista?

Kojeg datuma se slavi Sveti Sava?

U kom gradu se nalazi Ajfelova kula?

Koja od ovih planina
je najbliža Beogradu?

Koja je najviša zgrada na svetu?

Ko je naš jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost?

Šta su nomadi?

Ko je žrec u slovenskoj mitologiji?

Šta je nokturno?

Po čijoj zamisli je napravljen
prvi saksofon?

Šta je diksilend?

Šta su sojenice?

Koji je grad prirodno
zaštićen od požara?

Muze su...?

Kada je nastala hemijska olovka?

Kada je nastao kišobran?

Šta označavaju "ključevi" u
muzičkoj notaciji
?

Kakvo je to lapidarno pismo?

Berberi su...?

Kako je nastala Ginisova knjiga rekorda?

Šta je "plava krv"?

Koje sujeverje se smatra
najstarijim?

Koji stari narod je imao
najtačniji kalendar?

Zašto grčke statue nemaju
glavu ili ruke?

Šta predstavljaju 7 svetskih
čuda?

Šta je to totem?

Šta su mumije?

Kako se pravi hartija?

Ko je napisao prvu
enciklopediju?

Gde se nalazi najviša statua
Bude na svetu?

Ko je izgradio najstariju biblioteku
na svetu?

Na kom jeziku je propovedao
Isus Hrist?

Koji je tunel ispod mora
najduži na svetu?

Koliko jezika se danas govori
u svetu?

Ko je izumeo teleskop i dokazao
da je Sunce centar naše
galaksije?

Šta je to "Magna karta"?

Šta je Alhambra?

Ko je otkrio Ameriku?

Šta je Čimu?

Šta je "put svile"?

Šta je trirema?

Po čemu je valuta Gvatemale
"kecal" dobila naziv?

Šta je vina?

Šta je "Dečiji ugao"?

Gondola je...?

Koji je kompozitor, potpuno
gluv, napisao većinu
svojih muzičkih dela?

Ko su Sakalibi?

Feniks je...?

Šta je azdija?

Koji muzički instrument
se smatra najstarijim?

Šta je palimpsest?

Šta je kabala?

Ko je autor prvog srpskog romana?

Šta je jektenija?

Koji je narod najbrojniji na svetu?

 

Istorija

Jevreji su bili u dugotrajnom ropstvu pod:

Kada je osnovana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca?

Gde je ubijen kralj Aleksandar Karađorđević?

Stanovnici koje zemlje su se panično plašili Hanibala?

Koje godine je srušen Berlinski zid?

Ko je bio Filipid?

Koje je godine srušeno Zapadno rimsko carstvo?

Gde je Napoleon doživeo svoj konačan poraz?

Na koliko zona je Nemačka bila podeljena posle Drugog
svetskog rata?

Kako je Prvi svetski rat
nekada nazivan?

Koje godine je započeta francuska
buržoaska revolucija?

Koji grčki junak je lutao 20 godina po
morima na povratku u zavičaj?

Koji je stari narod govorio latinskim jezikom?

Ko je bio prvi čovek koji je uspeo da oplovi celu zemljinu kuglu?

Po kome je američka savezna država
Lujzijana dobila ime?

Kojem rimskom caru se pripisuje
spaljivanje Rima?

Po kojem događaju su stari Rimljani računali godine?

Koji današnji grad je nekada
nosio ime Konstatinopolj?

Šta je beatifikacija?

Šta je to apoteoza?

Bestiarijum je...?

Šta su to martovske ide?

Šta je to Karadag?

Aja Sofija je...?

Šta je hrisovulja?

Koji narod je prvi koristio seizmograf?

Šta je ultimogenitura?

Šta je orarijum?

Aksum je...?

Akenaton je...?

Hipatija je...?

Vandali su bili...?

Šta je to "sunčani kamen"?

Armada je...?

Ašanti je...?

Na idejama kog starogrčkog filozofa se zasniva veliki deo savremene matematike?

Čavini su...?

Šta su inkunabule?

Odakle potiču Kinezi?

Kada je nastala Evropska Unija?

Ko su bili nabobi?

Koja supstanca se nekada
nazivala "jezuitski prašak"?

 

 


Prethodna stranica

Broj poseta