FIZIKA

Mala škola optike
Saznaj više o.... svetlosti

priredila: Sanja Jović

 

Šta su sočiva?

Sočiva su naročito oblikovani komadi stakla, tj. optički elementi, pomoću kojih se može menjati pravolinijska putanja svetlosti - manje ili više, onako kako nama odgovara da bismo bolje videli ili koristili neki od pomenutih aparata. Postoje dva osnovna tipa sočiva - KONVEKSNA ili pozitivna sočiva koja konverguju, odnosno fokusiraju svetlost i stvaraju sliku, i KONKAVNA ili negativna sočiva koja diverguju, odnosno raspršuju svetlost. Takode, postoje i kombinovana sočiva, koja su u jednom svom delu konveksna, a u drugom konkavna. Sve ove vrste sočiva imaju svoje precizno definisane i veoma važne zadatke i namene.


Konveksno sočivo


Konkavno sočivo