FIZIKA

Mala škola optike
Saznaj više o.... svetlosti

priredila: Sanja Jović

 

Šta su to kompleksna sočiva?

Pomenute osnovne vrste sočiva medusobno se mogu kombinovati kako bi se ostvario neki kompleksni zadatak, odnosno namena sočiva koju ne mogu da ostvare osnovne vrste sočiva pojedinačno. Postoji bezbroj mogućih kombinacija među sočivima raznih vrsta i u odnosu na njihove međusobne pozicije, pa se u kreiranju kompleksnih sočiva koriste razni kompjuterski programi koji štede ljudski rad i vreme u pronalaženju jedne - najbolje kombinacije među njima.


Kompleksno sočivo