BASNE

 

Lakomisleni magarac

Upute poziv magarcu, po zecu, da što pre dođe u svatove.

"Što li me zovu? Mora da su svatovi obrazovani i viđeni pa zovu mene da sa njima razgovaram, jer je malo takvih kao što sam ja. Sešću na čelo stola, a onda ću da govorim zdravicu i svi ima da me služe i da me poštuju. Sigurno ću dobiti i poklone i od jednih i od drugih svatova".

Tako maštajući magarac nije ni primetio da je stigao do mesta gde se održava svadba.

-A, evo magarca! – Povika domaćin svatova. – Upregnite ga i prvo mu natovarite drva da donese, a onda i vodu.


autor: Goran Despotović

ilustraciju pripremila Milena D.