Narodne brzalice

 

Potrebno je da brzalicu izgovorite što je brže moguće, bez greške - naravno !

 

Ture bure gura, bula bure valja,
bolje ture bure gura, neg' što bula bure valja
.

 

prva brzalica